Recyklácia hliníkových plechoviek

Až 75 % všetkého hliníka na svete je stále v obehu


Hliníkové plechovky sú na rozdiel od plastových fliaš plne recyklovateľné. Ide o jeden z najcennejších odpadových obalov pre jeho rýchle opätovné spracovanie.


Štatistiky uvádzajú, že v obehu je až 75% všetkého hliníka, ktorý sa kedy vyrobil, a neustále sa tak zužitkováva.

Za použitia efektívnej recyklácie je možné plechovku zrecyklovať už za 60 dní. Toto obdobie sa počíta odo dňa, keď ju spotrebiteľ vyhodí do nato určeného kontajnera. Odlišuje sa tak od plastového odpadu, ktorý môže predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie stovky rokov. Podľa štúdie Ellen MacArthur Foundation (strana 27), sa zo 78 miliónov ton každoročne použitých plastových obalov, recyklujú v uzavretom okruhu iba 2 percentá.

Z tohto dôvodu, odstraňuje plnenie do plastových fliaš jeden z najväčších výrobcov energetických a sýtených nealkoholických nápojov - HELL ENERGY. Plníme 95 % nápojov výlučne len do 100 % recyklovateľných hliníkových plechoviek. Každá plechovka pritom obsahuje najmenej už predtým 75 % recyklovaného hliníka. Sme tak prvý výrobca nápojov na svete, ktorý garantuje, že použije najrecyklovanejší hliník Hydro CIRCAL75 na všetky svoje nápojové obaly. Do roka 2025 je naplánovaný pokles počtu plastových fliaš z 5 % na menej ako 1 %.