Kontakt

Výhradný distribútor pre Slovensko HELL ENERGY SK

HELL ENERGY SK s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovakia

hellenergy@hellenergy.sk

Obchodní zástupcovia Ambulantný predaj

Kraj Bratislavsky - Branislav Doktorík
0903 626 788
doktorik@hellenergy.sk

Kraj Trnavský - Marek Bartaloš 
0948 399 098
bartalos@hellenergy.sk

Kraj Trnavský - Zoltán Bartaloš 
0948 399 098
bartalosz@hellenergy.sk

Kraj Trenčiansky - Peter Šimek
0948 399 492
simek@hellenergy.sk

Kraj Nitriansky - Peter Rudinský
0903 626 772
rudinsky@hellenergy.sk

Kraj Žilinský - Miroslav Benčík
0948 099 590
bencik@hellenergy.sk

Kraj Banskobystrický - Peter Bernát
0948 226 150
bernat@hellenergy.sk

Kraj Košický - Jaroslav Petrigal
0903 626 774
petrigal@hellenergy.sk

Kraj Košický - Vladimír Kušnír
0903 626 776
kusnir@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - Norbert Jačanin
0903 626 665
jacanin@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - Michal Janigloš
0911 626 023
janiglos@hellenergy.sk

Obchodní zástupcovia Veľkoobchod a Maloobchod

MO + VO kraj Bratislavský a Trnavský - Matúš Michálik
0903 626 770
michalik@hellenergy.sk

MO + VO kraj Nitrianský - František Finda
0910 435 501
finda@hellenergy.sk

MO + VO kraj Trenčianský a Žilinský - Marián Kubík
0910 435 591
kubik@hellenergy.sk

MO + VO kraj Banskobystrický - Peter Kmeť
0910 667 493
kmet@hellenergy.sk

MO + VO kraj Prešovský - Jozef Valent
0903 626 711
valent@hellenergy.sk

MO + VO kraj Prešovský - Marcel Ščurko
0910 435 589
scurko@hellenergy.sk

MO + VO kraj Košický - Roman Pipek
0910 435 515
pipek@hellenergy.sk

MO + VO kraj Košický - Peter Cár
0910 435 557
car@hellenergy.sk

Marketing