Kontakt

Výhradný distribútor pre Slovensko HELL ENERGY SK

HELL ENERGY SK s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovakia

hellenergy@hellenergy.sk

Obchodní zástupcovia Ambulantný predaj

Kraj Bratislavsky - Miroslav Segeč
0903 626 788
segec@hellenergy.sk

Kraj Trnavský - Karol Csiba
0948 399 098
csiba@hellenergy.sk

Kraj Trenčiansky - Michal Chalúpka
0948 399 492
chalupka@hellenergy.sk

Kraj Nitriansky - Peter Rudinský
0903 626 772
rudinsky@hellenergy.sk

Kraj Nitriansky - Tomáš Búri
0903 626 682
buri@hellenergy.sk

Kraj Žilinský - Marcel Semanko
0903 626 681
semanko@hellenergy.sk

Kraj Banskobystrický - Jakub Golián
0948 226 150
golian@hellenergy.sk

Kraj Košický - Jaroslav Petrigal
0903 626 774
petrigal@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - René Smolej
0903 626 665
smolej@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - Michal Janigloš
0911 626 023
janiglos@hellenergy.sk

Obchodní zástupcovia Veľkoobchod a Maloobchod

MO + VO kraj Bratislavský a Trnavský - Pavol Halák
0903 626 770
halak@hellenergy.sk

MO + VO kraj Bratislavský - Norbert Pap
0911435 504
pap@hellenergy.sk

MO + VO kraj Nitrianský - František Finda
0910 435 501
finda@hellenergy.sk

MO + VO kraj Trenčianský a Žilinský - Marián Kubík
0910 435 591
kubik@hellenergy.sk

MO + VO kraj Žilinský - Peter Lauko
0911 435 514
lauko@hellenergy.sk

MO + VO kraj Banskobystrický - Roman Ihnaťo
0910 667 493
ihnato@hellenergy.sk

MO + VO kraj Prešovský - Jozef Valent
0903 626 711
valent@hellenergy.sk

MO + VO kraj Prešovský - Marcel Ščurko
0910 435 589
scurko@hellenergy.sk

MO + VO kraj Košický - Roman Pipek
0910 435 515
pipek@hellenergy.sk

MO + VO kraj Košický - Peter Cár
0910 435 557
car@hellenergy.sk

Marketing