Vďaka Vám sme jednotka na trhu!

Priatelia, vďaka Vám sme jednotka na trhu!

ĎAKUJEME

„Na základe údajov NielsenIQ RMS pre kategóriu značkových energetických nápojov (okrem vitamínových nápojov) v jednotkových predajoch (v počte predaných kusov) za rok 2021 (12- mesačné obdobie končiace 31. decembrom 2021) pre celkový maloobchodný trh vrátane čerpacích staníc v Slovenskej republike (Copyright © 2022, NielsenIQ).