Kontakt

Výhradný distribútor pre Slovensko HELL ENERGY SK

HELL ENERGY SK s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovakia

hellenergy@hellenergy.sk

Obchodní zástupcovia HELL ENERGY SK

Kraj Bratislavsky - Branislav Doktorík
0903 626 788
doktorik@hellenergy.sk

Kraj Trnavský - Marek Bartaloš 
0948 399 098
bartalos@hellenergy.sk

Kraj Trenčiansky - Peter Šimek
0948 399 492
simek@hellenergy.sk

Kraj Nitriansky - Peter Rudinský
0903 626 772
rudinsky@hellenergy.sk

Kraj Žilinský - Miroslav Benčík
0948 099 590
bencik@hellenergy.sk

Kraj Banskobystrický - Peter Bernát
0948 226 150
bernat@hellenergy.sk

Kraj Košický - Jaroslav Petrigal
0903 626 774
petrigal@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - Norbert Jačanin
0903 626 665
jacanin@hellenergy.sk

Obchodní zástupcovia Veľkoobchod a Maloobchod

MO + VO kraj západoslovenský - Peter Franko
0903 626 770
franko@hellenergy.sk

MO + VO kraj stredoslovenský - Miriam Šarlinová
0903 626 776
sarlinova@hellenergy.sk

MO + VO kraj východoslovenský - Jozef Valent
0903 626 711
valent@hellenergy.sk

Marketing